Brijder Jeugd geeft je informatie over alcohol, cannabis, drugs en gamen. Over waar je terecht kunt als je vragen hebt, of als je meer wilt weten over jouw gebruik of gedrag.

Je bent strafbaar als je alcohol bij je hebt en jonger bent dan 16 jaar

vrijdag 21 december 2012 om 14:17

Als je jonger bent dan 16 jaar, ben je strafbaar als je alcohol bij je hebt op een openbare plek. Jongeren onder de 16 die met drank worden betrapt, kunnen een taakstraf of boete krijgen. De boete bedraagt € 45.

Alcohol onder de 16 wordt strafbaar
Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe Drank- en Horecawet in. Als je jonger dan 16 bent, ben je straks strafbaar als je alcohol bij je hebt op straat of op andere openbare plekken. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park. Het maakt niet uit of het om zwak alcoholische drank of om sterke drank gaat. In beide gevallen ben je strafbaar. Zowel de politie als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen de boete geven.

Zwak alcoholhoudende drank en sterke drank
Zwak alcoholische drank is bier, wijn, port, sherry, vermout en drank met een alcoholgehalte onder de 15%. Dat kunnen dus ook mixdranken zijn. Sterke drank is drank met een alcoholgehalte van 15% of meer.

Alcohol onder de 16 in de supermarkt
In de supermarkt ben je niet strafbaar als je jonger bent dan 16 jaar en alcohol bij je hebt. Dit is een uitzondering in de wet. Hiermee wil men discussies voorkomen in de supermarkt over of iemand wel of niet alcohol bij zich heeft. Als je naar buiten loopt met alcohol kun je een boete krijgen. Jongeren moeten zich altijd legitimeren aan de kassa met een geldig identiteitsbewijs. De supermarkt mag geen alcohol verkopen aan iemand jonger dan 16 jaar.

Alcohol onder de 16 in de slijterij
Als je jonger dan 16 jaar bent, mag je alleen in een slijterij komen onder begeleiding van een volwassene. De slijterij moet jongeren onder de 16 jaar de toegang tot de slijterij ontzeggen. Jongeren moeten zich altijd legitimeren aan de kassa met een geldig identiteitsbewijs. De slijterij mag geen zwak alcoholische drank verkopen aan iemand die jonger is dan 16 jaar en geen sterke drank aan iemand die jonger is dan 18 jaar.

Alcohol kopen als je 17 bent
Het is niet toegestaan sterke drank te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Jongeren zijn verplicht zich bij de verkoper (horeca / slijter) te legitimeren. De jongere van 17 kan zelf geen boete krijgen voor het in bezit hebben van sterke drank.

Leeftijdsgrens voor alcohol naar 18 jaar
Het kabinet wil de leeftijdsgrens voor alcohol verhogen naar 18 jaar. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. Het streven is wel de verhoging in 2013 in te laten gaan.